Konsultiment

Deutsch ¦ English ¦ Français ¦ Español ¦ Bosanski/Hrvatski/Srpski

Kontaktoni

Pika e kontaktit St.Gallen

Rosenbergstrasse 73, 9000 St.Gallen

+41 76 492 99 69 (edhe WhatsApp)

E Martë e Mërkurë e Enjte
9:30 – 11:30

info@sans-papiers-sg.ch
www.sans-papiers-sg.ch

A Jetoni në Svicër pa leje qëndrimi?

Konsultime pa Termin paraprak:

  • Sigurimet shoqerore dhe shendetesore
  • Martesën dhe familjen
  • Regjistrimin dhe trajnimin
  • Statusin e rezidencës
  • Legalizimi eventual

A janë konsultimet falas?

Po!

A duhet të regjistrohem për një konsultë?

Terminet mund të bëhen me telefon ose WhatsApp. Çdo të martë nga

Ekziston një dritare e hapur këshillimi nga ora 14:00 deri në orën 17:00 – regjistrimi paraprak nuk është i nevojshëm.

Po siguria e të dhënave të mia?

Diskutimet me ne janë konfidenciale. Të dhënat tuaja nuk do të transmetohen

Pavarësisht statusit të vendbanimit, secili ka të drejtën e arsimimit, shëndetësisë, dëgjimit të drejtë, mbrojtjes nga shfrytëzimi dhe sigurimit social.

Pika e kontaktit punon për të siguruar që personat pa status të rregullt qëndrimi mund t’i ushtrojnë këto të drejta. Përjashtimi strukturor duhet luftuar dhe pjesëmarrja sociale duhet të mundësohet.

Askush nuk është i paligjshëm!

Lidhje të Dobishme